عقل سرخ http://dinblog.mihanblog.com 2018-06-21T14:44:21+01:00 text/html 2018-05-11T14:58:47+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح نخستین حیات http://dinblog.mihanblog.com/post/372 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2017/07/090109173205_1_900x600.jpg" alt=""></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مباحث علوم تجربی همواره با آزمون و خطا به دست می آیند وهمان مقدار که <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>انسان را به دانش جدید </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">می رسانند در مسیر تکامل خود باعث به خطا رفتن گروه زیادی از دانشمندان و به تبع آنان عوام مردم هم می شوند مثلا نظریه خلق الساعه در زیست شناسی یا افلاک نه گانه بطلمیوسی در نجوم که قرن ها جزء اصول پذیرفته شده جوامع علمی گذشته بودند از این قبیل هستند. نظریه هایی که امروزه بطلان آنها ثابت شده است .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>مسئله زمانی پیچیده تر می شود که این نظریه های فعلا گنگ و اثبات نشده از مصدر اصلی خود یعنی مثلا علم زیست شناسی خارج و به حوزه علومی نظیر الهیات هم وارد شوند! نظریات پیرامون پیدایش جانداران زنده و سپس تکامل آنها (نظریه داروین) از این قبیل نظریات است. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بسیاری در گذشته و امروز پنداشته اند که این نظریه می تواند موجب ابطال نظریه خلقت و بدنبال آن انکار وجود خالق شود و البته بسیاری از انسان ها هم که همواره اعتقاد به خداوند را مانعی بر سر فسق و فجور و ظلم و ستم خود می دانستند بدون کم ترین درک علمی از این مسئله به استقبال تعریف فاسقانه این نظریه رفتند و سیاستمدارانی هم که دین را مانعی بر سر راه خود دانستند به میدان آمده و با استخدام برخی دانشمندان فضای علمی دنیا را به سمت دانش منهای خدا پیش بردند در واقع آنها هرگز صبر نکردند که تکلیف این مباحث علمی در محافل علمی روشن شود بلکه به سرعت و تنها با تبلیغات وانمود کرده و می کنند که اعتقاد به خدا و نگاه علمی دو مقوله کاملا جدا و غیر قابل جمع هستند!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نقد نظریه داروین از درازدامن ترین مباحث علمی دخیل در الهیات است و به خاطر پیشینه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گسترده بحث از مباحث تکراری خود داری و تنها با در نظر گرفتن مباحث زیست شناسی به یک بحث عقلی و فلسفی که البته ساده و همه فهم هم هست اکتفا می کنیم. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="">بهتر است روی اولین موجود زنده و اولین روز حیات بر کره زمین تمرکز کنیم یعنی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اینکه چگونه شد که برای اولین بار از جمادات یک موجود زنده (هرچند تک سلولی) به وجود آمد؟! و مهمتر از آن این موجود زنده و کاملا اتفاقی! چگونه در همان روز اول اولین غذای خود را خورد ؟ چه غذایی خورد؟ به چه وسیله ای جذبش کرد؟ در کدام اندام آن را نگهداری نمود ؟ چگونه آن را در بدنش تجزیه نمود ؟ چگونه رشد کرد؟ و مهمتر از همه چگونه تولید مثل کرد ؟ <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>هرچند که تقریبا تمام سوال های بالا هنوز هم در زادگاه اصلی خود یعنی علم زیست شناسی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بدون جواب قطعی هستند با این حال <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیش از صد سال است که در جهانبینی رایج علمی جهان یک نتیجه قطعی از آن گرفته شده و آن عدم نیاز به خالق است! نتیجه ای که از آن در علم زیست شناسی هیچ استفاده ای نمی شود <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ولی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در سیاست ، جامعه شناسی ، حقوق ، فرهنگ و ده ها عرصه دیگر به شدت مورد سوء استفاده قرار می گیرد .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در واقع هنوز هیچ اثبات قطعی برای شروع حیات بر حسب یک اتفاق ساده و بدون نیاز به خالق مدبر وجود ندارد ولی به فرض اینکه یک موجود تک سلولی یا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">ویروئید یا هر چیز دیگر برحسب اتفاق!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در یک حوضچه آب گرم به وجود آمده یا از سایر کرات وارد زمین شده (و نمی پرسیم که در سیاره مبدا چگونه به وجود آمده!) اکنون سوال اینجاست که این اتفاق عجیب و غیر قابل تعریف که تنها یک بار در تمام عالم و در تمام زمان ها رخ داده (چون جانداران نیای مشترک دارند) چگونه توانسته است در همان روزبلکه ثانیه اول نیاز های طبیعی موجود زنده را فراهم کند ؟ به عبارت دقیق تر هر موجود زنده اعم از دایناسور یا تک سلولی از نظر عقلی و فلسفی برای ادامه حیات نیاز مند سه قوه غاذیه ، نامیه و مولده است و در اینجا ابدا نیازی به بررسی شکل و جزئیات عملکرد این سه قوه در جانداران مختلف نیستیم چرا که صرف تصور نیاز موجود زنده به این سه قوه برای رد نظریات خداناباورانه کافی است.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>فرض کنیم که اتفاقا یک موجود اولیه زنده به وجود آمده؛ در تعاریف علمی امروز شکل گیری سایر جانداران از موجود اولیه را بر اثر تکامل یا همان انتخاب طبیعی می دانند که البته در گذر زمانهای بسیار طولانی و در نسل های بسیار متعدد از آن جاندار و به شکل جهش های ژنتیکی و... رخ می دهد علاوه بر تکثر انواع تکامل خود موجودات و تشکیل اعضای متعدد و پیچیده آنها نظیر چشم و معده و ... را هم در همین راستا تعریف می کنند . در این تصور گویا دیگر نیازی به خالق و مدبر نیست چرا که در دو مرحله حیات شکل می گیرد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>، مرحله اول یک اتفاق و حادثه موجود زنده را تشکیل می دهد و در مرحله بعدی انتخاب طبیعی باعث تکامل می شود. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>اما یک نگاه ساده به قضیه نشان می دهد که این نظریه تا چه حد سخیف و بی پایه است اولا گفتیم که هیچ اثبات علمی و عقلی برای بخش نخست نظریه یعنی پیدایش خود بخودی موجود زنده وجود ندارد و در ثانی انتخاب طبیعی حتی اگر در تکامل موجودات نقشی ایفا کند(که به نظر می رسد چنین باشد) هر گز نمی تواند نخستین تغذیه، نخستین رشد و نخستین تولید مثل نخستین موجود زنده را توجیه کند . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چرا که نخستین موجود در همان لحظه نخست نیازمند تغذیه بود و قوه غاذیه باید با هر چهار جزء خود یعنی جاذبه ،ماسکه ، هاضمه و دافعه کار خود را آغاز می کرد . اگر او وسیله ای برای جذب غذا نداشت یا چیزی شبیه معده یا هرچیز دیگری که غذا را در آن نگه دارد نداشت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و سپس قوه ای که غذای جذب شده را هضم کند یا قوه ای که فضولات آن را دفع کند نداشت چگونه می توانست اولین غذایی که در اولین لحظات زندگی به آن نیاز داشت را بخورد؟ تازه این با این فرض است که غذای او به صورت فراوان در اختیارش بوده و نیاز به قوه دیگری برای یافتن و دسترسی به غذا نداشته است .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>حالا باز فرض کنیم که او غذا هم خورد چگونه رشد کرد؟ و به چه وسیله ای قوت جذب شده موجود در غذا با عث نمو او شد ؟ <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>باز فرض کنیم که رشد هم کرد بالاخره او هم عمر مشخصی داشت و اولین موجود بود چگونه و با چه عضوی تولید مثل کرد؟ و ویژگی های ژنتیکی خود را به ارث گذاشت؟ ما امروزه می دانیم که دی ان ای که مسئول وراثت و تولید مثل است ساختاری پیچیده تر از ابرکامپیوترها دارد و اولین موجود هم بدون دی ان ای یا چیزی تقریبا به پیچیدگی آن نمیتوانسته تولید مثل کند! <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>از آنچه گذشت مشخص می شود نخستین موجود زنده نمی توانسته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آنچنان که ادعا می شود هم ساده باشد و نظریه تکامل و انتخاب طبیعی هم نمی تواند جواب درستی برای چنین پیچیدگی ای باشد چرا که تکامل نیازمند زمانی بسیار طولانی و نسل های بیشماری است که گاهی مستلزم میلیون ها سال زمان و صدها هزار بار تولید مثل است واین در حالی است که نخستین موجود زمانی بسیار <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کوتاه در اختیار داشته و تعداد تولید مثل پیش از او هم بنا بر فرض صفر! بوده و اینک سوال اینجاست که چگونه توانسته تغذیه ، رشد و تولید مثل کند؟ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روشن است که بدون وجود راهنما و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مدبری که با قدرت و دانش مسیرایجاد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و رشد او را هدایت می کرده هر احتمال دیگری منتفی است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>البته همان طور که گفته شد اغراض انسانی بیش از مسائل علمی در شاخ و برگ پیدا کردن این نظریات دخیل بوده و هستند همچنین درک غلط و نادرست از برخی آموزه های دینی هم مزید بر علت بوده مثلا شاید بسیاری ندانند که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان نظریه تکامل را (در جایگاه علمی خود) رد نکرده اند و یا اعتقاد به ابوالبشر بودن حضرت آدم مانع وجود اعتقاد به وجود انسان ها و شبه انسان هایی پیش از او و یا حتی هم زمان با او نیست ! یا حتی اینکه روایات بسیار زیادی از وجود انسان نماهایی پیش از حضرت آدم و... داریم که در این بحث که به درازا کشید مجال پرداختن به آنها نیست.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="mso-bidi-language: FA"><o:p><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p><br></div> text/html 2018-05-05T17:58:23+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح محمد بن سلمان ودوره فی انهیار آل سعود فی الروایات اهل البیت (ع) http://dinblog.mihanblog.com/post/371 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://islamtimes.org/images/docs/000682/n00682035-b.jpg" alt=""><font size="4">&nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="4">بالفعل عدة روایات حول الوضع فی المملكة العربیة السعودیة قبل ظهور دراستها ومناقشتها فی العدید من التقالید تتحدث عن الملك عبد الله یعین بعد وفاتها فرقا كبیرا بین عائلته لیحل محله یحدث وأدت فی نهایة المطاف إلى انهیار المملكة سیكون هذا هو أساس ظهور ...</font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;فی هذه الأیام نقرأ بصوت عال فی وسائل الإعلام الإخباریة آل سعود نفس الأشیاء التی نسمعها فی الروایات التی صدرت قبل 1400 سنة! بما فی ذلك وفاة عبد الله بن عبد العزیز والانشقاق اللاحق بین الأمراء للخلافة!</font></div><div><font size="4">&nbsp; من ناحیة أخرى، شهدت المملكة العربیة السعودیة ظهور&nbsp; الصبی محمد بن سلمان والمنطقة والبلاد أكثر من ذی قبل مع الفتنة بها. ومن المثیر للاهتمام أنه فی تقالید وصف العهد السعودی للأكل هو مصیر مماثل جدا هذا هو النطر.</font></div><div><font size="4">توجد روایة فی كتاب غیبه النعمانی&nbsp; تقول:</font></div><div><span style="font-family: tahoma, verdana, arial; font-size: large;">... عن ابی الجارود قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول : اذا ظهرت بیعه الصبی قام کل ذی صیصه بصیصته.</span><span style="font-family: tahoma, verdana, arial; font-size: large;">(غیبت نعمانی حدیث 359)</span></div><div><div style=""><font face="tahoma, verdana, arial" size="4">ووفقاً لهذه الروایة ، یبدو أن الاختلافات الجدیة وشبه المخفیة بین الأمراء قد كشفت وأدت إلى حرب أهلیة ، والتی یرید حزب سلمان منحها الولاء لملك بن سلمان. وهذا مرجح جدا فی وقت كتابة هذا 15 اردیبهشت 1397.</font></div><div style=""><font face="tahoma, verdana, arial" size="4">&nbsp; &nbsp; صیصه یعنی قرن الماشیة ، المعدة من الدیك والسیاج ، وهنا تلمیح من أی شخص لدیه السلطة والوسائل لتحقیق ملكوت الجشع وتحقیق ذلك.</font></div></div> text/html 2018-05-05T16:51:05+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح محمدبن سلمان و نقش او در فروپاشی آل سعود در روایات http://dinblog.mihanblog.com/post/369 <div><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://islamtimes.org/images/docs/000682/n00682035-b.jpg" alt="">&nbsp;</div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;قبلا به روایات متعددی پیرامون وضعیت عربستان پیش از ظهور پرداختیم و گفتیم در روایات متعدد سخن از پادشاهی عبدالله نام است که پس از مرگ او اختلاف زیادی میان خاندانش برای جایگزینی او رخ می دهد و پس از مدتی منجر به فروپاشی پادشاهی عربستان خواهد شد که این خود از مقدمات ظهور است&nbsp; ...</font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;این روزها&nbsp;</font><span style="font-size: large;">به شکل عجیبی</span><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><font size="4">در اخبار رسانه ها از آل سعود همان چیزهایی را می خوانیم ومی شنویم که در روایاتی که 1400 سال پیش صادر شده&nbsp;</font><span style="font-size: large;">می بینیم!&nbsp; از جمله مرگ عبدالله بن عبدالعزیز و به دنبال آن اختلاف میان شاهزاده ها بر سر جانشینی!</span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp; از سوی دیگر عربستان شاهد ظهور پسرکی خام و ناپخته به نام محمد بن سلمان است که منطقه و کشورش را بیش از پیش دچار فتنه و آشوب ساخته است و جالب این که در روایات هم به توصیفی از عربستان عصر ظهور بر می خوریم که بسیار شبیه سرنوشت این جوانک است.</span></div><div><span style="font-size: large;">در کتاب غیبت نعمانی روایتی هست که می گوید :&nbsp;</span></div><div><font size="4">&nbsp;... عن ابی الجارود قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول : اذا ظهرت بیعه الصبی قام کل ذی صیصه بصیصته.</font><div><font size="4">&nbsp; زمانی که بیعت با آن پسر بچه آشکار شد هر کس داعیه ای از حکومت دارد برای رسیدن به آن قیام خواهد کرد.(غیبت نعمانی حدیث 359)</font></div></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;با توجه به این روایت به نظر می رسد که اختلاف جدی و نیمه پنهان شاهزاده ها زمانی آشکار شده و به جنگ داخلی&nbsp; منتهی می شود که حزب سلمان بخواهد برای پادشاهی بن سلمان بیعت بگیرد. و این چیزی است که در تاریخ نگارش این مطلب یعنی 15 اردیبهشت ماه سال 1397 بسیار محتمل به نظر می رسد.</font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;صیصه در لغت به معنای شاخ گاو ، سیخک پای خروس و حصار آمده و در این جا کنایه از هر کسی است که قدرت و امکاناتی دارد که به واسطه آن در به دست آوردن پادشاهی طمع و برای رسیدن به آن اقدام می کند.</font></div> text/html 2018-04-19T19:04:48+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح مبارزه با حجاب اجباری ! http://dinblog.mihanblog.com/post/368 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/596327" alt=""></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">بحث حجاب دوباره به بهانه ای داغ شده خصوصا گروهی بنای مخالفت با حجاب اجباری را گذاشته و بعضا ادعای تدین هم دارند زیاد حرف نمی زنم دو سه تا روایت .</span></div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><div>&nbsp;رک و پوست کنده حجاب توسط پیامبر ابلاغ شده و اجباری است از طرف خود خدا !&nbsp;</div><div>&nbsp; حالا اگر خدا پرست نیستیم دیگر هیچ!</div><div><br></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><div><span class="contenttext" style="text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;"><br></span></span></div><div><span class="contenttext" style="text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">* حضرت علی(علیه السلام): درآخر الزمان زنانی پیدا می شوند که خود نمایی می کنند، بی حجابند، از دین بیگانه اند، دنبال فتنه ها و هوس باز، پیرو شهوات، شتابان به سوی لذت ها، حلال داننده گناهان و به دوزخ ابدی گرفتارانند.</span></span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/12221-f-13950719-hejab.htm#content_note_6_2" title=" (من لا یحضره الفقیهج3ص390)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ">(<span style="color: rgb(0, 0, 0);">من لا یحضره الفقیه ج3ص390</span>)</a></span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و صد البته در کنار هر بی حجابی بی غیرتی هم ایستاده است:</span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 24px;">پیامبر (صلی الله علیه و آله) اگر زنی از در خانه اش خارج شود در حالی که خود را آرایش و خوشبو نموده است و همسرش به این کار راضی باشد، برای هر قدمی که زن برمی دارد خانه ای از آتش برای شوهرش ساخته می شود. (جامع الاخبار ص158)</span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">* حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: من و فاطمه بر پیامبر وارد شدیم پس دیدیم حضرت دارند به شدت گریه می کنند، پس گفتم پدر و مادرم فدایت چه چیز شما را به گریه درآورده، حضرت فرمودند: ای علی در شبی که مرا به معراج بردند دیدم زنانی از امتم را در عذاب شدید و در آنجا از شدت عذاب آن ها به گریه افتادم، دیدم زنی را که آویزان بود به موهایش و مغز سرش می جوشید و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می خورد و آتش از زیر او شعله ور بود و زنی را دیدم که با قیچی هایی از آتش گوشت بدنش قطعه قطعه می شد و.....پس حضرت فاطمه عرض کردند ای حبیب من و نور چشم من به من خبر بده که عمل این زن ها چه بوده که خداوند چنین عذابی برای آن ها قرار داده.</span></div><div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> <p class="contentparagraph" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">پیامبر فرمودند: ای فرزندان من اما زنی که به مویش آویزان بود(ومغز سرش می جوشید) پس همانا او مویش را از نامحرم نمی پوشاند و اما زنی که گوشت بدن خود را می خورد زنی بود که در دنیا بدنش را برای نامحرم آرایش و زینت می کرد و زنی که با قیچی ها قطعه قطعه می شد زنی بود که خودش را به مردان عرضه می کرد.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:black"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/12221-f-13950719-hejab.htm#content_note_6_3" title=" &nbsp;)عیوناخبارالرضا ج2ص10) ">(<span style="color: rgb(0, 0, 0);">عیوناخبارالرضا ج2ص10</span>)</a><span class="contenttext"> </span><o:p></o:p></span></p> <div class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"> </span></div>&nbsp; &nbsp;دلیل عقلی و منطقی و اجتماعی حجاب مفصل است و بحثش دراز اما اینجا قصدم اختصار بود نظر ها مختلف ولی همه ما در یک چیز مشترکیم و آن بندگی خداست منتهی بعضی سرکش و به دنبال هوای نفسیم و هزار توجیه برای گناهی که خوب می دانیم گناه است .</span></span></div><div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></span></div><div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">راستی مبارزه با حجاب مبارزه با فرمان خداست !</span></span></div><div><br></div> text/html 2018-04-19T18:37:15+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح شعر علائم ظهور http://dinblog.mihanblog.com/post/367 <div><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8179309718/65f12e7de4ba4e0322fda121e35e9d82_425.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">می نگرم صفحه را این ورق کهنه را</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">آن که در آن صد نشان آمده از ماجرا</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">می شنوم از حدیث، حادثه هم عصرماست</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">حادثه بغضی نهان در نفس لحظه هاست<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">آن که جهان دید و این خواند بر این باور است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">قصه اندر حدیث شرح همین خاور است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">گرد مسیحا دمی دولت قم رخ نمود</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">سینه مردان او پاره پولاد بود </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(1)</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">هم به موازات او فتنه دوم یهود</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">کرد به پا و زما مسجد اقصی ربود</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(2)(3)</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">گرچه زمین غرق جور پر ز غم و ناله شد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">دولت حق برقرار ماند و چهل ساله شد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">موج عرب نعره زد بر سر سادات قوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">خفته ترین خلق دهر تا رهد از ننگ نوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">مصر هم از کف برفت بعد افاداتشان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">باز هم از مکر فرمانده فرماندهان</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(4)</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">می رسد از ملک شام فتنه نو صبح و شام</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="2">(5)</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">تشنه به خون در حجاز تیغه اندر نیام</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">حمدُ لِله چون فهد،شاه عبدلله مرد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">تفرقه پیدا شد و مُلک به کودک سپرد</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(6)</font></span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">رو به عراق آمده لشگر گم کرده راه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">بر لب سگ قول حق باطن و بیرق سیاه</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(7)</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">شام پر ازفتنه شد بحر پر از مرغ شوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">در یم و آن سوی رود در هیجان ترک و روم</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(8)</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">رو به خراسان عجم بر کف سید علم</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">آیت او در یمین هم به یسارش قلم</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(9)</font></span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">رو به یقین می رود باور و ایمان من</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">چون که سپس پر شد از بانگ یمانی یمن</span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="2">(10)</font></span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><br></span></b></p><hr>1-<span dir="RTL" style="text-align: right; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">-</span><span dir="RTL" style="text-align: right; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="text-align: right; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">در روایتی امام موسی‌بن‌جعفر علیه‌السلام می‌فرماید</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right;">:</span></div> <span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شخصی از اهل قم مردم را به حق می‌خواند و در اطراف او کسانی جمع می‌شوند که چونان قطعه‌های آهن مقاومند. از جنگ خسته نمی‌شوند و نمی‌ترسند و هیچ باد سرکش تندی آنها را تکان نمی‌دهد و به خدا توکل می‌کنند و عاقبت از آنِ متقین است.[</span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">الملاحم و الفتن، سیدبن‌طاووس، ص۳۸؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵۷، ص۲۱۶</span> <div><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><font size="2">2-</font></span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">-</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الاَْخِرَةِ لِیَسُُواْ وُجُوهَکُمْ وَ لِیَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِیُتَبرُِّواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِیرًا﴾</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">و چون وعده دوم فرا رسید، كسانى بر سرتان فرستادیم تا شما را غمگین سازند و چون بار اول كه به مسجد درآمده بودند به مسجد در آیند و به هر چه دست یابند نابود سازند. آیه 7 سوره اسرا</span></div><div><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><font size="2">3-</font></span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">از امام صادق‌(ع) سؤال شد: منظور از آیه «بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شدیدٍ»(سوره اسراء/آیه ۵) چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: «هم واللَّه أهل قم، هم واللَّه أهل قم. هم واللَّه أهل قم».(</span><span style="font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">بحار ج۶۰ ص۲۱۶</span><span style="font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">)</span></div><div><span style="font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font size="2">4-</font></span><span style="font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font size="2">" سرکرده فرماندهان در مصر قیام میکند و سپاهیانش را تجهیز و بسیج مینماید. "(</font></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font size="2">بشاره الاسلام ص 176.)</font></span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font size="2">5-</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="2">فتنه سرزمین شام بر اساس روایات، دورانی طولانی دارد و هر گاه تصور شود</font></span><span class="contenttext" style="font-size: small; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">که رو به پایان است، استمرار مییابد. " مردم از آن، راه فرار میجویند اما نمییابند " </span></span><span style="text-align: justify;" lang="AR-SA"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%201.htm#content_note_104_3" title="3. بحار: 52 / 298. " style=""><font size="2">(<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: black;" lang="AR-SA"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt;"></span><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;</span><font size="2">بحار: 52 / 298.</font></span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: black;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><font size="2">)</font></a><span class="contenttext" style="font-size: small;">.</span></span><span style="font-size: small; text-align: justify;">طبق روایات این فتنه داخل تمام خانه های مردم عرب و مسلمان خواهد شد و " هر</span><span class="contenttext" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><font size="2">گاه آن را از سوئی اصلاح کنند از سوی دیگر گسیخته شود و یا از جانب دیگر آشوب برخیزد " </font></span></span><span style="text-align: justify;" lang="AR-SA"><font size="2"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%201.htm#content_note_104_4" title="4. نسخه خطی ابن حماد ص 9 و 10. ">(</a></font><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA"><font size="2">نسخه خطی ابن حماد ص 9 و 10.&nbsp;</font></span><font size="2"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%201.htm#content_note_104_4" title="4. نسخه خطی ابن حماد ص 9 و 10. ">)</a><span class="contenttext">.</span></font></span></div><div><span style="text-align: justify;" lang="AR-SA"><font size="2"><span class="contenttext">6-</span></font></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: iransans; font-size: 14.6667px; text-align: justify;">«هر كس مردن عبداللَّه را براى من ضمانت كند من هم آمدن قائم را براى او ضمانت می كنم. بعد از آنكه عبد اللَّه مرد دیگر مردم بر سر كسى اجتماع نمی كنند و این امر (ظهور دولت حق) به خواست خدا به صاحب شما منتهى می گردد و بعد از آن سلطنتِ چندین ساله از بین می رود و به سلطنتِ چند ماهه و چند روزه تبدیل مى شود. عرض كردم: آیا این ماجرا طول می كشد؟ فرمود: نه!»(</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: iransans; font-size: 14.6667px; text-align: justify;">الغیبة، ص 447)</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: iransans; font-size: 14.6667px; text-align: justify;">7-</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">هنگامی که پرچم‌های سیاه را دیدید، دست و پای خود را تکان ندهید(یعنی مستقیماً وارد عمل نشوید) سپس جمعیتی به ظاهر ضعیف ظاهر خواهند شد که در معادلات سیاسی مورد توجه قرار ندارند. آنان مردانی شجاعند. اصحاب دولتند. به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیستند. مردم را به حق فرامی‌خوانند اما خود برحق نیستند. آنان را با کنیه خوانده(مانند ابو محمد، ابو عمر، ابوبکر، ابومصعب و...) و به شهرها نسبت می‌دهند(مانند الجولانی، الزرقاوی، البغدادی و...). موهایشان مانند زنان بلند است، اما میان آنان درگیری داخلی به وجود آمده و سپس حق به حق‌دار می‌رسد.(</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر(عج)، ص 89)</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-</span><span style="font-size: 18pt; text-align: justify;">، </span><span style="text-align: justify;"><font size="2">تحرک نظامی دیگری از</font></span><span style="font-size: small; text-align: justify;">سوی غربی ها و شرقی ها در منطقه خلیج و دریای مدیترانه بخاطر اهمیت</span><span style="font-size: small; text-align: justify;">استراتژیک منطقه رخ میدهد و چه بسا فرود آمدن نیروهای روم در رمله و قوای</span><span style="font-size: small; text-align: justify;">ترک در جزیره(مثلا جزیره فرات)، که در روایات متعدد از آن یاد شده، در آن دوره و یا نزدیک بدان</span><span style="font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">باشد.( به سوی ظهور علی کورانی)</span></div><div><span style="font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">9-</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">جابر از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام روایت كرده كه فرمود: جوانى از بنى هاشم كه خالى در كف دست راست خود دارد با بیرقهاى سیاهى از طرف خراسان خروج میكند كه شعیب بن صالح در جلو او خواهد بود و با اصحاب سفیانى جنگ كرده آن‏ها را شكست میدهد</span></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">(عقدالدرر ص 128 ، الحاوی ج 2 ص 68 ، ملاحم ابن طاووس ص 53)</span><p class="contentparagraph" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><span dir="RTL"></span><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">10-</span><font size="2"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(34, 34, 34); font-family: farhangnewsfont, tahoma; text-align: justify;">چون یمانی خروج کرد به سوی او بشتاب، زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او مقابله نماید. پس هر کس چنین کند، او اهل آتش خواهد بود، زیرا او به حق و راه مستقیم فرا می‌خواند(</span></font><font size="2" color="#222222" face="farhangnewsfont, tahoma">نعمانی، الغیبة، ص 361، باب 14، ح 13.)</font></div> text/html 2018-02-02T09:28:59+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح میهن پرستی رضاخان! http://dinblog.mihanblog.com/post/366 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/2/12/372588_249.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font size="5">میهن پرستی رضا خان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; عموما تصوری ابتدایی از هر یک از پادشاهان و سلسله های حاکم بر ایران وجود دارد به عنوان مثال نام شاهان قاجار با بی عرضه گی وبی سوادی و &nbsp;ضعف و تسلیم در برابر بیگانگان و مهم تر از همه از دست دادن بخش های وسیعی از کشورمان پیوند خورده است و از سوی دیگر نام رضاخان تداعی گر قلدری و ستمگری برای منتقدان و احتمالا شجاعت و میهن پرستی برای هوادارانش است. در این نوشته مختصر بر آنیم ببینیم که این تصور ابتدایی تا چه حد با واقعیت منطبق است؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp; می خواهیم رضاخان و پسرش را با دو شاه معروف قاجار یعنی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه مقایسه کنیم. همه می دانیم که قفقاز و افغانستان و بخش های دیگری از کشورمان در عهد قجر جدا شد در مقابل آیاهمه می دانیم که کشور مهم و ثروتمند و نفت خیز بحرین در سال 1349 و در زمان محمدرضا شاه از ایران جدا شد؟ در خیانت هر دو سلسله شکی نیست ولی در مقام مقایسه آنها با هم برابر نیستند! برابر نیستند چرا که فتحعلی شاه قاجار پس از سه جنگ طولانی و خونین و حتی کسب پیروزی های اولیه به دلایل متعددی از جمله ناتوانی و فساد سیستم پادشاهی قاجار نتوانست در برابر ابرقدرتی چون روسیه تزاری و امپراطوری بریتانیا مقاومت کند و شد آن چه شد! ولی در خلال این درگیری ها </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">حسام‌السلطنه هرات را در سال ۱۲۷۳ ه. ق. فتح نمود همچنین در جنگ میان ایران و روسیه بارها پیروزی با ایرانیان بود مثلاً در ربیع الاول 1218 ه.ق ایرانیان موفق شدند روسها را تا نزدیکی تفلیس عقب برانند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">اما نهایتا ایران به دلیل مشکلات تجهیزاتی و لجستیکی شکست خورد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp; ولی در مسئله جدایی بحرین متاسفانه شاهد آن بودیم که پهلوی بدون هیچ اعتراضی وبا سخاوت وخوشرویی &nbsp;تمام بدون هیچ جنگی بی سرو صدا این بخش از کشورمان که از پیش از اسلام جزئی از خاک ایران بود را رسما تحویل یک قبیله کوچک عرب به نام آل خلیفه داد! جالب تر آنکه بدانیم تا قبل از کودتای رضاخان قاجارها هرگز با استقلال بحرین موافقت نکرده و11 بار برای مطیع کردن آل خلیفه اقدام کرده بودند! قاجارها در دوران ضعف خود در برابر دو امپراطوری بزرگ عصر خود و پس از جنگ بسیار تسلیم می شدند ولی پهلوی ها در زمانی که به قول خودشان قدرت اول و ژاندارم منطقه بودند در برابر یک قبیله عرب بدون جنگ تسلیم شدند! وبعدا هویدا در مورد جدایی بحرین در مطایبه ای سرشار از بی غیرتی گفت: «بحرین دختر خودمان بود؛ شوهرش دادیم!»<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp; &nbsp;تا اینجا در مورد خود رضا خان سخن نگفتیم سوال این است مگر در زمان رضاخان هم بخشی از ایران جدا شده؟ و پاسخ این است که بله در واقع همه ایران اشغال شد ! و رضاخان مثلا قلدر حتی یک روز هم نجنگید.در شهریور سال 1320 متفقین به ایران حمله کردند و این در حالی بود که رضاخان بیش از 20 سال در حال تجهیز ارتشی بود که همه افتخار و قدرتش از آن ناشی می شد در هر حال ؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; رضاخان گریخت! و این همه کاری بود که سپه سالار آریایی میهن پرست در برابر حمله به کشورش انجام داد ! بدون شلیک حتی یک گلوله و دریغ از حتی اخم کردن به متجاوزان !<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; ایران اشغال شد اتفاقی که هرگز در زمان حکومت طولانی قاجارها و با آن همه جنگ رخ نداده بود . قاجارها هم نتوانسته بودند &nbsp;مرزها را حفظ کنند ولی حداقل دست آورد مبارزات آنها جلوگیری از اشغال و از دست رفتن استقلال و حاکمیت ایران بود و این میراث ارزشمند قاجارها را هم رضاخان این پلنگ جنگاور به باد داد! این از بخت بلند ملت ایران بود که در آن زمان ؛ سیاست متفقین تجزیه کشور نبود وگر نه پس از فرار رضاشاه ممکن بود حوادثی بسیار ناگوارتر هم رخ دهد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; این زبونی پهلوی ها شاید از آنجا ناشی میشد که آنها اولین و آخرین حکومت ایران بودند که دست نشانده و برآمده از اراده دیگران بودند حاکمان ایران پیش از آن؛ چه بیگانه و چه ایرانی همه به ضرب شمشیر خود حکومت را به دست گرفته بودند و قدرتشان منشا درونی داشت و وامدار کسی نبودند و علی رغم ستمگری ایران را ارث پدری خود دانسته واز آن با تمام توان دفاع می کردند ولی ، پهلوی ها وامدار بیگانگان بودند نه تنها آمدنشان به امر آنها بود بلکه تا آخرین لحظه هم به ایشان تکیه داشتند رضاخان هم که به امر آنها آمده بود به امر آنها رفت .در زمان حکومت هم &nbsp;همه کارهایش ازجمله راه آهن شمال جنوب هم نه برای ملت بلکه برای آنها ساخته شد و پل پیروزی جنگ جهانی برای متفقین شد. طبیعتا پسرش هم که به امر متفقین شاه مانده بود و در سال 1332 هم به کمک آمریکا و انگلیس پادشاهی از دست رفته اش را تجدید کرده بود نمی توانست در مواردی مانند جدایی بحرین در مقابل ایشان از خود اراده ای داشته باشد.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-09T18:12:26+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح آینه کوژ http://dinblog.mihanblog.com/post/365 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static3.afkarnews.ir/thumbnail/LAFcLnus4hvw/TpJ5E4VJpcpHDw14UVeNse-wE35vlbP5sAwZ1TzyuGliEMvi6tlCOs09A8sEzO82/%D8%A8%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آینه گر کوژ بود کج نماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">راست چو کژ،کژ بنماید چو راست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گنگ ز توصیف دقایق شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مانع ادراک حقایق شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ژرف ترین آینه پندار ماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">صورت ما صورت افکار ماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آنچه در اندیشه ما نقش بست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا به چه حد منطبق واقع است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مانده نهان از همه فرزانگان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هق هق در قه قه دیوانگان!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خفته یکی پیش من و نائم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">پیش خودش در حرکت دائم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این دو نهان گشت و به حق شد شبیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیک نه چون شرک شما ای فقیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شیخ تبر برد و بتان را شکست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیک به دل با بت اکبر نشست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">صد چو خلیلش چو پسر بر در است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خویش چو آزر پدری بتگر است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از یم قرآن شده پر سینه اش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خواندن آن عادت دیرینه اش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زیر و زبر از الفش تا به یاء</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هر حرکت ده جدل و صد مراء</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مشک پر از شیر و عسل گشته لیک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خشک و چروکیده ورم کرده خیک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">چرم بزی مرده بُد آبی نخورد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">سود کسان داد ولی خود نبرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ثروت او تا فلک هفتم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مصلح ما مفسد این مردم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">وای اگر خلق بیفتد به شک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">وای به روزی که بگندد نمک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گر بکشد نسخه آن بد طبیب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مرده نگردد به شکایت خطیب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خلق کنون مرده تر از مرده اند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">روی پر از خنده و افسرده اند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مانده نهان از همه فرزانگان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هق هق در قه قه دیوانگان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">کار جهان گر همه فرسودن است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">رنج بشر از خود این بودن است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">عالم اگر کامل و آدم شوی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یک تنه احیاگر عالم شوی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زنده شود مرده چو نوشد دوات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آب حیات آن قلم است و دوات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">راست بگو راست نما راست باش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آینه ی آنچه خدا خواست باش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آینه گر کوژ بود کج نماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">راست چو کژ،کژ بنماید چو راست!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">علی یوسفی مداح&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">96-10-19 کرمانشاه</font></div> text/html 2017-11-19T12:19:50+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح شیخ شهید http://dinblog.mihanblog.com/post/364 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Noori_Sheikh_Fazlollah.jpg/220px-Noori_Sheikh_Fazlollah.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بر بام این کهن بوم روزی درفشی آویخت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">وقتی که خون فرزند بر بام خانه می ریخت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در کوچه های تاریخ، آن روز شوم مرداد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">پیش از غروب خورشید ، وقت طلوع الحاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در شهر کورجانان، آن پیر خسته بر دار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در خون دل فرو بست چشمان مانده بیدار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گویا دوباره مسلم بر بام کوفیان است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بالا گرفته صورت با صاحب الزمان است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مهدی ؛ نیا به تهران ! تهران وفا ندارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این خلق بی مروت شرم وحیا ندارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در کوره راه فردا صد چاه پر زخون دید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آنجا ز خلق ایران ده پشت سرنگون دید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در دفتر افق خواند تزویر اختران را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اشغال و مسخ و تاراج،کشتار و قحط نان را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">نایب،ولی،فقیه و؛ علامه ،اعلم او بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اما به حکم قاضی مهدورالدم هم او بود!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بر پاره چوب خونین افتاده پیکری بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مضروب لشگری بود مغضوب کشوری بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آن پرچم خدا را شیطان ز ما&nbsp; ربودش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا رشته رشته سازد اسلامِ</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;تار و پودش&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کرمانشاه 1396</div><div style="text-align: center;">" در رثای شیخ فضل الله نوری"</div> text/html 2017-09-19T18:19:24+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح سنگ و شمع http://dinblog.mihanblog.com/post/362 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.blogfa.com/photo/a/ashkeshame.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من</span><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> غلط کردم اگر بر سر غم داد زدم؛ &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سر کشی می کنم و سنگدلی هم بلدم!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در غمت سوخت و چون موم شد آن سرکش&nbsp;ِ سنگ &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; </font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;اینک آن شمع که صد شعله به سر می کشدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا سحر سوختم از دود دل و اشک شدم &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;عاقبت غصه و این آب شدن می کُشدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">طول غم با گله از "عمر" بپرسیدم و گفت: &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;اشک شمعی که در این شعله به پا می چکدم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر دم از کوی تو تا محبس بی روزنه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; بوی گل آمد و من دیده به دیوار زدم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">من هم از تیره مشتاق ترینان تو ام &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;لیکن اعراض تو در آتش غم می نهدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">علی یوسفی مداح&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">88/8/6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">قم</font></div> text/html 2017-07-31T20:56:27+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح کهنه خونخوار تاریخ نام! http://dinblog.mihanblog.com/post/360 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic_english_logo/public/content/images/story/94-06/12/farhangnews_143949-414505-1441289861.jpg?itok=CfA_VUVP" alt=""></div> <br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">شبی می چکید از کتابی مدام<br>به روی کتب مایعی سرخ فام&nbsp;<br><br>یکایک کتب را ورق می زدم <br>که می آید این جوی خون از کدام <br><br>بدیدم که دریای خون در یکیست <br>همان کهنه خونخوار "تاریخ" نام<br><br>ورق های تاریک تاریخ را <br>ز هر سو شماری ندارد تمام<br><br>در آن دیو بیدادگر کامران <br>و هر مرد بیدارگر تلخ کام<br><br>پر از شاه مستی که می خورده خون <br>ز رگهای میرانِ قائم مقام<br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">در آن قصه هایی پر از شوکران&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ز صدرا و سینا و سقراط و جام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به "اشراقی" ار شب شکافد "شهاب"</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">بماند تنش در سیه چال شام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">نه تنها "حلب" "شیخ نوری" کُش است</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">که "تهران" هم آویزد او را به بام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">فقط آدمی گرگ آدم شود&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">جز این دیوخو هر سگی گشته رام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">هنرکرده معمارِ دیوار چین !</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">در آن خون ملات است و سر خشت خام&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">هنرهای دارای ما را ببین!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">زد او بر دهان های مردم لجام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه می پرسی از حال شاهان دور ؟</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه می آید از گرگ چوپان دام ؟!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه کردند با "توده" شاهان سرخ؟</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">همان کارگرهای پیش از قیام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه عصیان یزدان چه فرمان شاه&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه اینک که "رای" آورد فسق عام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به شهوت اگر رو کند "رای" خلق</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">جز از میل ملت براید نظام؟!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">برامروز و دیروز تاریخ ما&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چنین رفته لیکن ندارد دوام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">درین شب که انسانش آدم نماست&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به فردا؛به دوران آدم سلام!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">علی یوسفی مداح</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">کرمانشاه</font></font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1396/5/9</font></div> text/html 2017-07-26T20:21:33+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح حاجی به فقر شدید مبتلا نمی شود! http://dinblog.mihanblog.com/post/357 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/8/2/1293997_329.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">آیا حاجی فقیر می‌شود؟<o:p></o:p></span></h3> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اسحاق بن عمار گوید: امام صادق - علیه‌السلام - فرمود: حاجی هرگز به املاق مبتلا نمی‌شود؟ <br> عرض کردم: املاق یعنی چه؟ <br> فرمود: املاق یعنی بی‌پولی و نداری و مفلس شدن، سپس (به عنوان شاهد این آیه را تلاوت) فرمود: (و لا تقتلوا أولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم) [1] «و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می‌دهیم».[2] . <br> --------------------------------------------------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] سوره‌ی أنعام آیه‌ی 151. <br> [2] تفسیر العیاشی: ج 2 ص 75، بحارالأنوار: ج 96 ص 12 ح 37</span> <div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;هر چند که با کارشکنی های آل سعود نحوه انجام مناسک حج یا قطع موقت آن می تواند مورد بحث قرار گیرد ولی با توجه به وجوب حج در آیات قرآن و ترغیب به انجام آن در روایات متعددی از این قبیل تعطیل کردن این واجب الهی یا تخریب مبانی آن به هر بهانه ای از جمله واجب تر بودن کمک به دیگران یا جلوگیری از تقویت اقتصادی وهابیت و... قطعا صحیح نمی باشد و به نظر می رسد که راه صحیح مدیریت صحیح حج و تقلیل حج های غیر واجب و غیر ضروری و به صفر رساندن هزینه ها و خرید های بی مورد و تدابیری از این قبیل است.</span></div> text/html 2017-07-23T15:51:39+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح سفارشات امام صادق به مؤمن طاق http://dinblog.mihanblog.com/post/356 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.tebyan.net/big/1395/04/249752375316425021421162501815686891691.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">سفارشات امام صادق به مؤمن طاق<o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">از سفارشات گران بها و نورانی امام صادق علیه‌السلام به مؤمن طاق این است که فرمود: ای فرزند نعمان، از کشمکش و نزاع بپرهیز که آن اعمال خیر تو را تباه می‌کند و از جدال ناپسند پرهیز کن که تو را هلاک خواهد نمود و از درگیری و خصومت زیاد پرهیز کن که تو را از خدا دور خواهد نمود. همانا مسلمانان پیشین قبل از همه چیز تمرین سکوت می‌کردند، حال آن که شما تمرین سخن گفتن می‌کنید. آنها قبل از این که قصد اطاعت و بندگی خدا را داشته باشند؛ ده سال تمرین سکوت می‌کردند. پس اگر توانایی و صبر بر آن را در خود می‌یافتند خود را برای عبادت آماده می‌دیدند و گرنه می‌گفتند: ما هنوز اهلیت پیدا نکرده ایم و کسی می‌تواند نجات پیدا کند که بتواند در مقابل زشتی‌ها سکوت نماید و بر آزار دولت باطل صبر نماید، چنین افرادی مؤمنان و برگزیدگان و دوستان حقیقی خداوند هستند. <br> سپس فرمود: به خدا سوگند! یکی از شما چون وارد قیامت شود اگر به اندازه‌ی گنجایش زمین طلا در راه خدا داده باشد؛ اما حسد مؤمنی را در دل داشته باشد آن طلاها در آتش گداخته خواهد شد [و او در آنها معذب خواهد بود]. <br> ای فرزند نعمان، کسی که از او سؤالی شود و بگوید: نمی‌دانم، در حق علم و دانش ظلم نکرده و انصاف داشته است. ای فرزند نعمان! مؤمن [ممکن است] در مجلس خود حسد بورزد، اما هنگامی که از آن مجلس خارج گردید کینه از دل او خارج می‌شود. <br> ای فرزند نعمان، اگر می‌خواهی محبت و علاقه‌ی تو نسبت به برادر دینی خود خالص بماند، با او مزاح [زیاد] و بحث و جدل، و مباهات مکن و کینه و دشمنی او را در دل مگیر و دوست خود را به اسرار خویش آگاه مکن مگر به اندازه ای که اگر دشمن تو به آن آگاه شود، زیانی به تو نرسد؛ زیرا ممکن است دوست انسان روزی دشمنش شود. <br> ای فرزند نعمان، بلاغت در سخن به تندی زبان و بیهوده گویی و شوخی‌های فراوان نیست، بلکه بلاغت در سخن به معنای فهم کلام و قصد تفهیم و اثبات حقیقت می‌باشد. [1] . <br> ----------<br> پی نوشت ها:<br> [1] بحارالأنوار ج 78 / 292.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-23T15:39:05+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح زندگی خود را بر چه چیز بنا کنیم؟ http://dinblog.mihanblog.com/post/355 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bamarefat.ir/wp-content/uploads/2016/05/20640.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">زندگی خود را بر چه چیز بنا فرمودید؟<o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">به خط شهید - رحمه الله - آمده است که به امام صادق - علیه‌السلام - عرض شد: شما امرتان را به چه چیز بنا فرمودید؟ <br> حضرت فرمود: بر چهار چیز: <br> 1- دانستم که عملم را غیر از خودم انجام نمی‌دهد، لذا خود کوشش کردم (و سستی و تنبلی نکردم). <br> 2- و دانستم که خداوند عزوجل بر (کار و حالت من) مطلع است، و لذا حیا کردم (و گناه نکردم). <br> 3- و دانستم که روزی مرا غیر از خودم نمی‌خورد، لذا مطمئن شدم (و هراسی به دل راه ندادم). <br> 4- و دانستم که عاقبت و پایان عمر من مرگ است، لذا آماده شدم. [1] . <br> -------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] بحارالأنوار ج 75 ص 228 ح 100.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-22T21:16:59+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح در پس آینه طوطى صفتم داشته‏ اند! http://dinblog.mihanblog.com/post/354 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.world-parrot.com/images/mirror_miral_parrot_ayeneh_tooti_tuti_kasko2.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp; &nbsp; &nbsp;نگارنده این سطور حسن حسن‏زاده آملى گوید: براى حرف آموختن طوطى، او را جلوى آینه به گونه‏ اى كه عكس خود را در آن ببیند قرار میدهند، و كسى در پشت آینه حرف میزند و طوطى به گمانش كه آن حرف از طوطى هم نوع اوست كه در آینه میباشد و به تدریج از او حرف می آموزد و به حرف مى‏آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">این مطلب را عارف رومى در دفتر پنجم مثنوى در ضمن این عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">تمثیل تلقین شیخ مریدان را، و پیغمبر امّت را كه ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الفت نتوانند چنان‏كه طوطى با صورت آدمى الفت ندارد كه از او تلقین تواند گرفت، و حق تعالى شیخ را چون آینه پیش مرید دارد و از عقب آینه تلقین میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">نیكو به نظم درآورده است كه فرمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">طوطیى در آینه می بیند او</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عكس خود را پیش او آورده رو</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در پس آیینه آن استا نهان‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف میگوید ادیب خوش بیان‏</span></font><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">طوطیك پنداشته كان گفت پست‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گفت آن طوطیست كاندر آینه است‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">پس ز جنس خویش آموزد سخن‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">بیخبر از مكر آن گرگ كهن‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">كز پس آیینه می آموزدش‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ورنه ناموزد جز از جنس خودش‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گفت را آموخت زان مرد هنر</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">لیك ازمعنى و سرّش بیخبر</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از بشر بگرفت منطق یك بیك‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از بشر جز این چه داند طوطیك‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">همچنان در آینه جسم ولىّ‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">خویش را بیند مُرید مُمتلى‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عقل كل را از پس آیینه او</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: large;">كى تواند دید وقت گفتگو</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">او گمان دارد كه میگوید بشر</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آن دگر سرّ است او زان بیخبر</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف آموزد ولىّ سر قدیم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: large;">می‏نداند طوطیست آن یا ندیم‏</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ولكن عارف بزرگوار جناب خواجه حافظ فرموده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در پس آینه طوطى صفتم داشته‏ اند</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">كه باید «آنچه استاد ازل گفت بگو» متعلق به «در پس آینه» باشد، و به قرینه «صفت» دانسته شود كه او را در پیش روى آینه داشته‏اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">و احتمال تحریف نیز خالى از قوّت نیست كه عبارت «در بر آینه» بوده است و به «در پس آینه» تحریف شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">و توهّم این‏كه مراد از آینه نظام هستى است و روى این آینه آن سویى است كه باطن و ملكوت آن است و پشت آینه این سویى است كه ظاهر و عالم ملك و نشأت طبیعت است و من در پس این آینه آنچه را استاد ازلى كه انطق كل شی‏ء گفته است مى‏گویم، دور از مفاد مثال و مراد تمثیل است زیرا كه تلقین‏ كننده طوطى در پس آینه است و طوطى در پیش آینه و باید در شیوه تمثیل صورت آن محفوظ باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">شیرین و دلنشین این‏كه دل و طوطى در اصطلاح علم عدد دو جسم یك روح‏اند، و به قول عیانى در كنوز الأسماء</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">نزد اهل خرد و اهل عیان‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف جسم و عدد اوست چه جان‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4">هزار و یك كلمه، ج‏2، ص: 382</font></span> text/html 2017-07-21T12:38:19+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح شیطان در اصول اشعری و در فروع حنفی است! http://dinblog.mihanblog.com/post/353 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bazdeh.org/wp-content/uploads/2016/05/a-bronze-Baphomet-_3388320b-768x350.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;">خواجه نصر الدین طوسی می فرماید روزی از من در مورد مذهب شیطان سوال شد که چه مذهبی دارد؟! گفتم آنچه که از تفسیر قرآن می دانم این است که او در اصول اشعری و در فروع حنفی است!&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">قال المحقّق الخواجة نصیر الدین الطوسى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>سئلت یوماً عن مذهب الشیطان، قلت: الذى اطلعت علیه من تفسیر القرآن أنه أشعرى الأصول حنفى الفروع؛</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;أمّا الأول فقوله: «فَبِما أَغْوَیْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ» ( یعنی اشعری بودن شیطان در اصول به خاطر آن است گمراهی خود رابه خداوند نسبت داد)&nbsp;</span></font><span style="font-size: large;">نسبت غوایت به خدا دادن و اضافه آن به پروردگار كردن مذهب اشعریان است كه نسبت أعمال به خدا دهند.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span style="font-size: large;">&nbsp; و أما در فروع احكام قیاس كند؛ چنان كه حنفیان كنند آن گاه كه از سجده آدم‏&nbsp;</span><span style="font-size: large;">سر باز زد و امتناع ورزید گفت: «خَلَقْتَنِى مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» این مقایسه بین خاك و آتش كردن و حكم به اشرفیت آتش دادن چگونه رواست كه افضل و اشرف در برابر خاك پست شود.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp; &nbsp; از این رو فرمود: لاتقیسوا فإنّ أول من قاس ابلیس‏ (قیاس نکنید چرا که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود) &nbsp;[سپس فرماید:] لكنه فضل على القوم لأنه استدلّ بقیاس الأولویة و هم یستدلّون بالمساوا (اما شیطان بر حنفیان در این مسئله برتری دارد چرا که او قیاس به اولویت کرد و ایشان قیاس به مساوات کنند!)</b></font></span></p><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><p class="MsoNormal" align="right" style="font-size: 11px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL">كلمه 660</span><o:p></o:p></font></p><div><span lang="AR-SA" dir="RTL"><p class="MsoNormal" align="right" style="font-size: 11px; text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 25</span><o:p></o:p></font></p><div><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></font></div><font size="4" style="font-family: tahoma;"></font></span></div></span></div>