عقل سرخ http://dinblog.mihanblog.com 2018-04-22T20:39:09+01:00 text/html 2018-04-19T19:04:48+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح مبارزه با حجاب اجباری ! http://dinblog.mihanblog.com/post/368 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/596327" alt=""></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><br></span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">بحث حجاب دوباره به بهانه ای داغ شده خصوصا گروهی بنای مخالفت با حجاب اجباری را گذاشته و بعضا ادعای تدین هم دارند زیاد حرف نمی زنم دو سه تا روایت .</span></div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><div>&nbsp;رک و پوست کنده حجاب توسط پیامبر ابلاغ شده و اجباری است از طرف خود خدا !&nbsp;</div><div>&nbsp; حالا اگر خدا پرست نیستیم دیگر هیچ!</div><div><br></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><div><span class="contenttext" style="text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;"><br></span></span></div><div><span class="contenttext" style="text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">* حضرت علی(علیه السلام): درآخر الزمان زنانی پیدا می شوند که خود نمایی می کنند، بی حجابند، از دین بیگانه اند، دنبال فتنه ها و هوس باز، پیرو شهوات، شتابان به سوی لذت ها، حلال داننده گناهان و به دوزخ ابدی گرفتارانند.</span></span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/12221-f-13950719-hejab.htm#content_note_6_2" title=" (من لا یحضره الفقیهج3ص390)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ">(<span style="color: rgb(0, 0, 0);">من لا یحضره الفقیه ج3ص390</span>)</a></span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و صد البته در کنار هر بی حجابی بی غیرتی هم ایستاده است:</span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 24px;">پیامبر (صلی الله علیه و آله) اگر زنی از در خانه اش خارج شود در حالی که خود را آرایش و خوشبو نموده است و همسرش به این کار راضی باشد، برای هر قدمی که زن برمی دارد خانه ای از آتش برای شوهرش ساخته می شود. (جامع الاخبار ص158)</span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-size: 18pt; text-align: justify; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">* حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: من و فاطمه بر پیامبر وارد شدیم پس دیدیم حضرت دارند به شدت گریه می کنند، پس گفتم پدر و مادرم فدایت چه چیز شما را به گریه درآورده، حضرت فرمودند: ای علی در شبی که مرا به معراج بردند دیدم زنانی از امتم را در عذاب شدید و در آنجا از شدت عذاب آن ها به گریه افتادم، دیدم زنی را که آویزان بود به موهایش و مغز سرش می جوشید و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می خورد و آتش از زیر او شعله ور بود و زنی را دیدم که با قیچی هایی از آتش گوشت بدنش قطعه قطعه می شد و.....پس حضرت فاطمه عرض کردند ای حبیب من و نور چشم من به من خبر بده که عمل این زن ها چه بوده که خداوند چنین عذابی برای آن ها قرار داده.</span></div><div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> <p class="contentparagraph" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">پیامبر فرمودند: ای فرزندان من اما زنی که به مویش آویزان بود(ومغز سرش می جوشید) پس همانا او مویش را از نامحرم نمی پوشاند و اما زنی که گوشت بدن خود را می خورد زنی بود که در دنیا بدنش را برای نامحرم آرایش و زینت می کرد و زنی که با قیچی ها قطعه قطعه می شد زنی بود که خودش را به مردان عرضه می کرد.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:black"><a href="file:///C:/Users/aa/Desktop/12221-f-13950719-hejab.htm#content_note_6_3" title=" &nbsp;)عیوناخبارالرضا ج2ص10) ">(<span style="color: rgb(0, 0, 0);">عیوناخبارالرضا ج2ص10</span>)</a><span class="contenttext"> </span><o:p></o:p></span></p> <div class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"> </span></div>&nbsp; &nbsp;دلیل عقلی و منطقی و اجتماعی حجاب مفصل است و بحثش دراز اما اینجا قصدم اختصار بود نظر ها مختلف ولی همه ما در یک چیز مشترکیم و آن بندگی خداست منتهی بعضی سرکش و به دنبال هوای نفسیم و هزار توجیه برای گناهی که خوب می دانیم گناه است .</span></span></div><div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></span></div><div><span class="contenttext"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">راستی مبارزه با حجاب مبارزه با فرمان خداست !</span></span></div><div><br></div> text/html 2018-02-02T09:28:59+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح میهن پرستی رضاخان! http://dinblog.mihanblog.com/post/366 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/2/12/372588_249.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font size="5">میهن پرستی رضا خان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; عموما تصوری ابتدایی از هر یک از پادشاهان و سلسله های حاکم بر ایران وجود دارد به عنوان مثال نام شاهان قاجار با بی عرضه گی وبی سوادی و &nbsp;ضعف و تسلیم در برابر بیگانگان و مهم تر از همه از دست دادن بخش های وسیعی از کشورمان پیوند خورده است و از سوی دیگر نام رضاخان تداعی گر قلدری و ستمگری برای منتقدان و احتمالا شجاعت و میهن پرستی برای هوادارانش است. در این نوشته مختصر بر آنیم ببینیم که این تصور ابتدایی تا چه حد با واقعیت منطبق است؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp; می خواهیم رضاخان و پسرش را با دو شاه معروف قاجار یعنی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه مقایسه کنیم. همه می دانیم که قفقاز و افغانستان و بخش های دیگری از کشورمان در عهد قجر جدا شد در مقابل آیاهمه می دانیم که کشور مهم و ثروتمند و نفت خیز بحرین در سال 1349 و در زمان محمدرضا شاه از ایران جدا شد؟ در خیانت هر دو سلسله شکی نیست ولی در مقام مقایسه آنها با هم برابر نیستند! برابر نیستند چرا که فتحعلی شاه قاجار پس از سه جنگ طولانی و خونین و حتی کسب پیروزی های اولیه به دلایل متعددی از جمله ناتوانی و فساد سیستم پادشاهی قاجار نتوانست در برابر ابرقدرتی چون روسیه تزاری و امپراطوری بریتانیا مقاومت کند و شد آن چه شد! ولی در خلال این درگیری ها </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">حسام‌السلطنه هرات را در سال ۱۲۷۳ ه. ق. فتح نمود همچنین در جنگ میان ایران و روسیه بارها پیروزی با ایرانیان بود مثلاً در ربیع الاول 1218 ه.ق ایرانیان موفق شدند روسها را تا نزدیکی تفلیس عقب برانند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">اما نهایتا ایران به دلیل مشکلات تجهیزاتی و لجستیکی شکست خورد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp; ولی در مسئله جدایی بحرین متاسفانه شاهد آن بودیم که پهلوی بدون هیچ اعتراضی وبا سخاوت وخوشرویی &nbsp;تمام بدون هیچ جنگی بی سرو صدا این بخش از کشورمان که از پیش از اسلام جزئی از خاک ایران بود را رسما تحویل یک قبیله کوچک عرب به نام آل خلیفه داد! جالب تر آنکه بدانیم تا قبل از کودتای رضاخان قاجارها هرگز با استقلال بحرین موافقت نکرده و11 بار برای مطیع کردن آل خلیفه اقدام کرده بودند! قاجارها در دوران ضعف خود در برابر دو امپراطوری بزرگ عصر خود و پس از جنگ بسیار تسلیم می شدند ولی پهلوی ها در زمانی که به قول خودشان قدرت اول و ژاندارم منطقه بودند در برابر یک قبیله عرب بدون جنگ تسلیم شدند! وبعدا هویدا در مورد جدایی بحرین در مطایبه ای سرشار از بی غیرتی گفت: «بحرین دختر خودمان بود؛ شوهرش دادیم!»<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp; &nbsp;تا اینجا در مورد خود رضا خان سخن نگفتیم سوال این است مگر در زمان رضاخان هم بخشی از ایران جدا شده؟ و پاسخ این است که بله در واقع همه ایران اشغال شد ! و رضاخان مثلا قلدر حتی یک روز هم نجنگید.در شهریور سال 1320 متفقین به ایران حمله کردند و این در حالی بود که رضاخان بیش از 20 سال در حال تجهیز ارتشی بود که همه افتخار و قدرتش از آن ناشی می شد در هر حال ؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; رضاخان گریخت! و این همه کاری بود که سپه سالار آریایی میهن پرست در برابر حمله به کشورش انجام داد ! بدون شلیک حتی یک گلوله و دریغ از حتی اخم کردن به متجاوزان !<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; ایران اشغال شد اتفاقی که هرگز در زمان حکومت طولانی قاجارها و با آن همه جنگ رخ نداده بود . قاجارها هم نتوانسته بودند &nbsp;مرزها را حفظ کنند ولی حداقل دست آورد مبارزات آنها جلوگیری از اشغال و از دست رفتن استقلال و حاکمیت ایران بود و این میراث ارزشمند قاجارها را هم رضاخان این پلنگ جنگاور به باد داد! این از بخت بلند ملت ایران بود که در آن زمان ؛ سیاست متفقین تجزیه کشور نبود وگر نه پس از فرار رضاشاه ممکن بود حوادثی بسیار ناگوارتر هم رخ دهد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;&nbsp; این زبونی پهلوی ها شاید از آنجا ناشی میشد که آنها اولین و آخرین حکومت ایران بودند که دست نشانده و برآمده از اراده دیگران بودند حاکمان ایران پیش از آن؛ چه بیگانه و چه ایرانی همه به ضرب شمشیر خود حکومت را به دست گرفته بودند و قدرتشان منشا درونی داشت و وامدار کسی نبودند و علی رغم ستمگری ایران را ارث پدری خود دانسته واز آن با تمام توان دفاع می کردند ولی ، پهلوی ها وامدار بیگانگان بودند نه تنها آمدنشان به امر آنها بود بلکه تا آخرین لحظه هم به ایشان تکیه داشتند رضاخان هم که به امر آنها آمده بود به امر آنها رفت .در زمان حکومت هم &nbsp;همه کارهایش ازجمله راه آهن شمال جنوب هم نه برای ملت بلکه برای آنها ساخته شد و پل پیروزی جنگ جهانی برای متفقین شد. طبیعتا پسرش هم که به امر متفقین شاه مانده بود و در سال 1332 هم به کمک آمریکا و انگلیس پادشاهی از دست رفته اش را تجدید کرده بود نمی توانست در مواردی مانند جدایی بحرین در مقابل ایشان از خود اراده ای داشته باشد.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-09T18:12:26+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح آینه کوژ http://dinblog.mihanblog.com/post/365 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static3.afkarnews.ir/thumbnail/LAFcLnus4hvw/TpJ5E4VJpcpHDw14UVeNse-wE35vlbP5sAwZ1TzyuGliEMvi6tlCOs09A8sEzO82/%D8%A8%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آینه گر کوژ بود کج نماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">راست چو کژ،کژ بنماید چو راست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گنگ ز توصیف دقایق شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مانع ادراک حقایق شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ژرف ترین آینه پندار ماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">صورت ما صورت افکار ماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آنچه در اندیشه ما نقش بست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا به چه حد منطبق واقع است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مانده نهان از همه فرزانگان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هق هق در قه قه دیوانگان!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خفته یکی پیش من و نائم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">پیش خودش در حرکت دائم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این دو نهان گشت و به حق شد شبیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیک نه چون شرک شما ای فقیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شیخ تبر برد و بتان را شکست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیک به دل با بت اکبر نشست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">صد چو خلیلش چو پسر بر در است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خویش چو آزر پدری بتگر است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از یم قرآن شده پر سینه اش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خواندن آن عادت دیرینه اش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زیر و زبر از الفش تا به یاء</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هر حرکت ده جدل و صد مراء</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مشک پر از شیر و عسل گشته لیک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خشک و چروکیده ورم کرده خیک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">چرم بزی مرده بُد آبی نخورد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">سود کسان داد ولی خود نبرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ثروت او تا فلک هفتم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مصلح ما مفسد این مردم است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">وای اگر خلق بیفتد به شک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">وای به روزی که بگندد نمک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گر بکشد نسخه آن بد طبیب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مرده نگردد به شکایت خطیب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خلق کنون مرده تر از مرده اند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">روی پر از خنده و افسرده اند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مانده نهان از همه فرزانگان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هق هق در قه قه دیوانگان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">کار جهان گر همه فرسودن است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">رنج بشر از خود این بودن است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">عالم اگر کامل و آدم شوی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یک تنه احیاگر عالم شوی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زنده شود مرده چو نوشد دوات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آب حیات آن قلم است و دوات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">راست بگو راست نما راست باش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آینه ی آنچه خدا خواست باش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آینه گر کوژ بود کج نماست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">راست چو کژ،کژ بنماید چو راست!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">علی یوسفی مداح&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">96-10-19 کرمانشاه</font></div> text/html 2017-11-19T12:19:50+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح شیخ شهید http://dinblog.mihanblog.com/post/364 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Noori_Sheikh_Fazlollah.jpg/220px-Noori_Sheikh_Fazlollah.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بر بام این کهن بوم روزی درفشی آویخت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">وقتی که خون فرزند بر بام خانه می ریخت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در کوچه های تاریخ، آن روز شوم مرداد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">پیش از غروب خورشید ، وقت طلوع الحاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در شهر کورجانان، آن پیر خسته بر دار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در خون دل فرو بست چشمان مانده بیدار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گویا دوباره مسلم بر بام کوفیان است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بالا گرفته صورت با صاحب الزمان است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مهدی ؛ نیا به تهران ! تهران وفا ندارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این خلق بی مروت شرم وحیا ندارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در کوره راه فردا صد چاه پر زخون دید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آنجا ز خلق ایران ده پشت سرنگون دید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در دفتر افق خواند تزویر اختران را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اشغال و مسخ و تاراج،کشتار و قحط نان را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">نایب،ولی،فقیه و؛ علامه ،اعلم او بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اما به حکم قاضی مهدورالدم هم او بود!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بر پاره چوب خونین افتاده پیکری بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مضروب لشگری بود مغضوب کشوری بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آن پرچم خدا را شیطان ز ما&nbsp; ربودش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا رشته رشته سازد اسلامِ</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;تار و پودش&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کرمانشاه 1396</div><div style="text-align: center;">" در رثای شیخ فضل الله نوری"</div> text/html 2017-09-19T18:19:24+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح سنگ و شمع http://dinblog.mihanblog.com/post/362 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.blogfa.com/photo/a/ashkeshame.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من</span><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> غلط کردم اگر بر سر غم داد زدم؛ &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سر کشی می کنم و سنگدلی هم بلدم!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در غمت سوخت و چون موم شد آن سرکش&nbsp;ِ سنگ &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; </font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;اینک آن شمع که صد شعله به سر می کشدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا سحر سوختم از دود دل و اشک شدم &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;عاقبت غصه و این آب شدن می کُشدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">طول غم با گله از "عمر" بپرسیدم و گفت: &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;اشک شمعی که در این شعله به پا می چکدم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر دم از کوی تو تا محبس بی روزنه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; بوی گل آمد و من دیده به دیوار زدم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">من هم از تیره مشتاق ترینان تو ام &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;لیکن اعراض تو در آتش غم می نهدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">علی یوسفی مداح&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">88/8/6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">قم</font></div> text/html 2017-08-19T21:05:01+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح ثبت تجربیات دیدن جن یا موجودات فرا طبیعی http://dinblog.mihanblog.com/post/361 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKZ_zdJV_ZbuEzp6LgL4SP8hOOVpmpAPEg0O6J9Hmat6iDwG0Uhg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"><br></div><br><br>&nbsp; .&nbsp; <font size="4">بررسی مسایل متافیزیکی خصوصا موجوداتی به نام'' جن '' همزاد '' و ...&nbsp; از دو طریق مطالعه کتب نوشته شده در این زمینه و یا بررسی تجربه های افراد درگیر با این مسایل قابل پیگیری است تقاضایی که بنده از دوستانی که به هر ترتیب به این صفحه وارد شده اند این است که چنانچه تجربه ای در این زمینه داشته اند آن را به شکل دقیق در بخش نظرات برای ما بازگو کنند تا در تحقیقات به روش علمی از آنها استفاده نماییم همچنین جدا تقاضامندم که از نقل داستان های ساختگی و تخیلی یا شوخی در این زمینه پرهیز کنید و صرفا به بیان دقیق تجربه&nbsp; خود بپردازید و مارا در تحقیق در این زمینه یاری دهید و در نتایج معنوی آن سهیم باشید !<br><br>مثال ارسالی از طرف مخاطبان:<br>من در مورد همزاد چیزی نمی دونستم ولی یه بار که توی اتاقی جدا خوابیده بودم خواب دیدم که بلند شدم و رفتم توی حال اونجا دخترم داشت بازی می کرد که بغلش کردم همسرمم روی مبل نشسته بود وقتی چشمای دختر و همسرمو نگاه کردم دیدم یه حالت خاصی داشت با یک رنگ و انحنای خاص! و موهای پریشان بدون حرف! بعدش فهمیدم خواب میبینم بیدار شده بودم و اتاقی که توش خوابیده بودم رو کاملا می دیدم ولی نمی تونستم حرف بزنم یا حرکتی بکنم حالت خیلی بدی بود! تو این حال بودم که در به آرومی باز شد و همسرم اومد تو اتاق برای این که از اون حال خارج باشم خواستم با یه جور صدای خر خر و تکون دادن پام بهش بفهونم که نمیتونم حرکت کنم تا کمکم کنه اونم گفت چیه عزیزم و تقریبا کمکم کرد همین که حرکت کردم و نشستم دیدم هیچ کس تو اتاق نیست! و در اتاق هم بستس! رفتم بیرون و دیدم خانومم تو اون یکی اطاق خوابیده! و اصلا از چیزی خبر نداره ! شاید بگید خواب بوده ولی این حالت در حالتی بین خواب و بیداری بود یعنی هر چند من نمی تونستم حرکت کنم ولی کاملا هوشیار بودم و فضای اتاق رو هم کاملا می دیدم و به هیچ عنوان خواب هم نبودم! <br><br><br><br><br>در ضمن&nbsp; از ارایه نظر دوستان در این زمینه هم&nbsp; استقبال و استفاده می کنیم<br><br><br></font> text/html 2017-07-31T20:56:27+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح کهنه خونخوار تاریخ نام! http://dinblog.mihanblog.com/post/360 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic_english_logo/public/content/images/story/94-06/12/farhangnews_143949-414505-1441289861.jpg?itok=CfA_VUVP" alt=""></div> <br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">شبی می چکید از کتابی مدام<br>به روی کتب مایعی سرخ فام&nbsp;<br><br>یکایک کتب را ورق می زدم <br>که می آید این جوی خون از کدام <br><br>بدیدم که دریای خون در یکیست <br>همان کهنه خونخوار "تاریخ" نام<br><br>ورق های تاریک تاریخ را <br>ز هر سو شماری ندارد تمام<br><br>در آن دیو بیدادگر کامران <br>و هر مرد بیدارگر تلخ کام<br><br>پر از شاه مستی که می خورده خون <br>ز رگهای میرانِ قائم مقام<br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">در آن قصه هایی پر از شوکران&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ز صدرا و سینا و سقراط و جام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به "اشراقی" ار شب شکافد "شهاب"</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">بماند تنش در سیه چال شام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">نه تنها "حلب" "شیخ نوری" کُش است</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">که "تهران" هم آویزد او را به بام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">فقط آدمی گرگ آدم شود&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">جز این دیوخو هر سگی گشته رام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">هنرکرده معمارِ دیوار چین !</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">در آن خون ملات است و سر خشت خام&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">هنرهای دارای ما را ببین!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">زد او بر دهان های مردم لجام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه می پرسی از حال شاهان دور ؟</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه می آید از گرگ چوپان دام ؟!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه کردند با "توده" شاهان سرخ؟</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">همان کارگرهای پیش از قیام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه عصیان یزدان چه فرمان شاه&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چه اینک که "رای" آورد فسق عام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به شهوت اگر رو کند "رای" خلق</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">جز از میل ملت براید نظام؟!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">برامروز و دیروز تاریخ ما&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">چنین رفته لیکن ندارد دوام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">درین شب که انسانش آدم نماست&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به فردا؛به دوران آدم سلام!</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">علی یوسفی مداح</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">کرمانشاه</font></font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1396/5/9</font></div> text/html 2017-07-26T20:21:33+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح حاجی به فقر شدید مبتلا نمی شود! http://dinblog.mihanblog.com/post/357 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/8/2/1293997_329.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">آیا حاجی فقیر می‌شود؟<o:p></o:p></span></h3> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اسحاق بن عمار گوید: امام صادق - علیه‌السلام - فرمود: حاجی هرگز به املاق مبتلا نمی‌شود؟ <br> عرض کردم: املاق یعنی چه؟ <br> فرمود: املاق یعنی بی‌پولی و نداری و مفلس شدن، سپس (به عنوان شاهد این آیه را تلاوت) فرمود: (و لا تقتلوا أولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم) [1] «و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می‌دهیم».[2] . <br> --------------------------------------------------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] سوره‌ی أنعام آیه‌ی 151. <br> [2] تفسیر العیاشی: ج 2 ص 75، بحارالأنوار: ج 96 ص 12 ح 37</span> <div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;هر چند که با کارشکنی های آل سعود نحوه انجام مناسک حج یا قطع موقت آن می تواند مورد بحث قرار گیرد ولی با توجه به وجوب حج در آیات قرآن و ترغیب به انجام آن در روایات متعددی از این قبیل تعطیل کردن این واجب الهی یا تخریب مبانی آن به هر بهانه ای از جمله واجب تر بودن کمک به دیگران یا جلوگیری از تقویت اقتصادی وهابیت و... قطعا صحیح نمی باشد و به نظر می رسد که راه صحیح مدیریت صحیح حج و تقلیل حج های غیر واجب و غیر ضروری و به صفر رساندن هزینه ها و خرید های بی مورد و تدابیری از این قبیل است.</span></div> text/html 2017-07-23T15:51:39+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح سفارشات امام صادق به مؤمن طاق http://dinblog.mihanblog.com/post/356 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.tebyan.net/big/1395/04/249752375316425021421162501815686891691.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">سفارشات امام صادق به مؤمن طاق<o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">از سفارشات گران بها و نورانی امام صادق علیه‌السلام به مؤمن طاق این است که فرمود: ای فرزند نعمان، از کشمکش و نزاع بپرهیز که آن اعمال خیر تو را تباه می‌کند و از جدال ناپسند پرهیز کن که تو را هلاک خواهد نمود و از درگیری و خصومت زیاد پرهیز کن که تو را از خدا دور خواهد نمود. همانا مسلمانان پیشین قبل از همه چیز تمرین سکوت می‌کردند، حال آن که شما تمرین سخن گفتن می‌کنید. آنها قبل از این که قصد اطاعت و بندگی خدا را داشته باشند؛ ده سال تمرین سکوت می‌کردند. پس اگر توانایی و صبر بر آن را در خود می‌یافتند خود را برای عبادت آماده می‌دیدند و گرنه می‌گفتند: ما هنوز اهلیت پیدا نکرده ایم و کسی می‌تواند نجات پیدا کند که بتواند در مقابل زشتی‌ها سکوت نماید و بر آزار دولت باطل صبر نماید، چنین افرادی مؤمنان و برگزیدگان و دوستان حقیقی خداوند هستند. <br> سپس فرمود: به خدا سوگند! یکی از شما چون وارد قیامت شود اگر به اندازه‌ی گنجایش زمین طلا در راه خدا داده باشد؛ اما حسد مؤمنی را در دل داشته باشد آن طلاها در آتش گداخته خواهد شد [و او در آنها معذب خواهد بود]. <br> ای فرزند نعمان، کسی که از او سؤالی شود و بگوید: نمی‌دانم، در حق علم و دانش ظلم نکرده و انصاف داشته است. ای فرزند نعمان! مؤمن [ممکن است] در مجلس خود حسد بورزد، اما هنگامی که از آن مجلس خارج گردید کینه از دل او خارج می‌شود. <br> ای فرزند نعمان، اگر می‌خواهی محبت و علاقه‌ی تو نسبت به برادر دینی خود خالص بماند، با او مزاح [زیاد] و بحث و جدل، و مباهات مکن و کینه و دشمنی او را در دل مگیر و دوست خود را به اسرار خویش آگاه مکن مگر به اندازه ای که اگر دشمن تو به آن آگاه شود، زیانی به تو نرسد؛ زیرا ممکن است دوست انسان روزی دشمنش شود. <br> ای فرزند نعمان، بلاغت در سخن به تندی زبان و بیهوده گویی و شوخی‌های فراوان نیست، بلکه بلاغت در سخن به معنای فهم کلام و قصد تفهیم و اثبات حقیقت می‌باشد. [1] . <br> ----------<br> پی نوشت ها:<br> [1] بحارالأنوار ج 78 / 292.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-23T15:39:05+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح زندگی خود را بر چه چیز بنا کنیم؟ http://dinblog.mihanblog.com/post/355 <h3 dir="RTL" style="text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bamarefat.ir/wp-content/uploads/2016/05/20640.jpg" alt=""></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal"><br></span></h3><h3 dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#FF0080;font-weight:normal">زندگی خود را بر چه چیز بنا فرمودید؟<o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;">به خط شهید - رحمه الله - آمده است که به امام صادق - علیه‌السلام - عرض شد: شما امرتان را به چه چیز بنا فرمودید؟ <br> حضرت فرمود: بر چهار چیز: <br> 1- دانستم که عملم را غیر از خودم انجام نمی‌دهد، لذا خود کوشش کردم (و سستی و تنبلی نکردم). <br> 2- و دانستم که خداوند عزوجل بر (کار و حالت من) مطلع است، و لذا حیا کردم (و گناه نکردم). <br> 3- و دانستم که روزی مرا غیر از خودم نمی‌خورد، لذا مطمئن شدم (و هراسی به دل راه ندادم). <br> 4- و دانستم که عاقبت و پایان عمر من مرگ است، لذا آماده شدم. [1] . <br> -------------<br> پی نوشت ها: <br> [1] بحارالأنوار ج 75 ص 228 ح 100.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-22T21:16:59+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح در پس آینه طوطى صفتم داشته‏ اند! http://dinblog.mihanblog.com/post/354 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.world-parrot.com/images/mirror_miral_parrot_ayeneh_tooti_tuti_kasko2.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp; &nbsp; &nbsp;نگارنده این سطور حسن حسن‏زاده آملى گوید: براى حرف آموختن طوطى، او را جلوى آینه به گونه‏ اى كه عكس خود را در آن ببیند قرار میدهند، و كسى در پشت آینه حرف میزند و طوطى به گمانش كه آن حرف از طوطى هم نوع اوست كه در آینه میباشد و به تدریج از او حرف می آموزد و به حرف مى‏آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">این مطلب را عارف رومى در دفتر پنجم مثنوى در ضمن این عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">تمثیل تلقین شیخ مریدان را، و پیغمبر امّت را كه ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الفت نتوانند چنان‏كه طوطى با صورت آدمى الفت ندارد كه از او تلقین تواند گرفت، و حق تعالى شیخ را چون آینه پیش مرید دارد و از عقب آینه تلقین میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">نیكو به نظم درآورده است كه فرمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">طوطیى در آینه می بیند او</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عكس خود را پیش او آورده رو</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در پس آیینه آن استا نهان‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف میگوید ادیب خوش بیان‏</span></font><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">طوطیك پنداشته كان گفت پست‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گفت آن طوطیست كاندر آینه است‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">پس ز جنس خویش آموزد سخن‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">بیخبر از مكر آن گرگ كهن‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">كز پس آیینه می آموزدش‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ورنه ناموزد جز از جنس خودش‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گفت را آموخت زان مرد هنر</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">لیك ازمعنى و سرّش بیخبر</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از بشر بگرفت منطق یك بیك‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از بشر جز این چه داند طوطیك‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">همچنان در آینه جسم ولىّ‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">خویش را بیند مُرید مُمتلى‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عقل كل را از پس آیینه او</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: large;">كى تواند دید وقت گفتگو</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">او گمان دارد كه میگوید بشر</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آن دگر سرّ است او زان بیخبر</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف آموزد ولىّ سر قدیم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: large;">می‏نداند طوطیست آن یا ندیم‏</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ولكن عارف بزرگوار جناب خواجه حافظ فرموده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در پس آینه طوطى صفتم داشته‏ اند</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">كه باید «آنچه استاد ازل گفت بگو» متعلق به «در پس آینه» باشد، و به قرینه «صفت» دانسته شود كه او را در پیش روى آینه داشته‏اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">و احتمال تحریف نیز خالى از قوّت نیست كه عبارت «در بر آینه» بوده است و به «در پس آینه» تحریف شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">و توهّم این‏كه مراد از آینه نظام هستى است و روى این آینه آن سویى است كه باطن و ملكوت آن است و پشت آینه این سویى است كه ظاهر و عالم ملك و نشأت طبیعت است و من در پس این آینه آنچه را استاد ازلى كه انطق كل شی‏ء گفته است مى‏گویم، دور از مفاد مثال و مراد تمثیل است زیرا كه تلقین‏ كننده طوطى در پس آینه است و طوطى در پیش آینه و باید در شیوه تمثیل صورت آن محفوظ باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">شیرین و دلنشین این‏كه دل و طوطى در اصطلاح علم عدد دو جسم یك روح‏اند، و به قول عیانى در كنوز الأسماء</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">نزد اهل خرد و اهل عیان‏</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حرف جسم و عدد اوست چه جان‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4">هزار و یك كلمه، ج‏2، ص: 382</font></span> text/html 2017-07-21T12:38:19+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح شیطان در اصول اشعری و در فروع حنفی است! http://dinblog.mihanblog.com/post/353 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bazdeh.org/wp-content/uploads/2016/05/a-bronze-Baphomet-_3388320b-768x350.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;">خواجه نصر الدین طوسی می فرماید روزی از من در مورد مذهب شیطان سوال شد که چه مذهبی دارد؟! گفتم آنچه که از تفسیر قرآن می دانم این است که او در اصول اشعری و در فروع حنفی است!&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">قال المحقّق الخواجة نصیر الدین الطوسى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>سئلت یوماً عن مذهب الشیطان، قلت: الذى اطلعت علیه من تفسیر القرآن أنه أشعرى الأصول حنفى الفروع؛</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;أمّا الأول فقوله: «فَبِما أَغْوَیْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ» ( یعنی اشعری بودن شیطان در اصول به خاطر آن است گمراهی خود رابه خداوند نسبت داد)&nbsp;</span></font><span style="font-size: large;">نسبت غوایت به خدا دادن و اضافه آن به پروردگار كردن مذهب اشعریان است كه نسبت أعمال به خدا دهند.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span style="font-size: large;">&nbsp; و أما در فروع احكام قیاس كند؛ چنان كه حنفیان كنند آن گاه كه از سجده آدم‏&nbsp;</span><span style="font-size: large;">سر باز زد و امتناع ورزید گفت: «خَلَقْتَنِى مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» این مقایسه بین خاك و آتش كردن و حكم به اشرفیت آتش دادن چگونه رواست كه افضل و اشرف در برابر خاك پست شود.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp; &nbsp; از این رو فرمود: لاتقیسوا فإنّ أول من قاس ابلیس‏ (قیاس نکنید چرا که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود) &nbsp;[سپس فرماید:] لكنه فضل على القوم لأنه استدلّ بقیاس الأولویة و هم یستدلّون بالمساوا (اما شیطان بر حنفیان در این مسئله برتری دارد چرا که او قیاس به اولویت کرد و ایشان قیاس به مساوات کنند!)</b></font></span></p><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><p class="MsoNormal" align="right" style="font-size: 11px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL">كلمه 660</span><o:p></o:p></font></p><div><span lang="AR-SA" dir="RTL"><p class="MsoNormal" align="right" style="font-size: 11px; text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 25</span><o:p></o:p></font></p><div><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></font></div><font size="4" style="font-family: tahoma;"></font></span></div></span></div> text/html 2017-07-21T12:10:03+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح آیا مردگان می توانند خانواده و بازماندگان خودراببینند ؟ http://dinblog.mihanblog.com/post/352 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA"><img src="http://www.clipyab.com/cache/img/8583b18a275a95494c28c6a26069ba80.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; علم و عمل به منزله دو بالَ نفس ناطقه‏ اند كه به اندازه نیروى این دو بال در عوالم بی پایان پرواز می کند، پروازى كه در نشئت شهادت داخل در عالم غیب می ‏شود، و در عالم غیب ظاهر در نشئت شهادت میگردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><br></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">پرواز برون ز حدّ احصا</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">آنى چو هزار سالت اى دوست‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">از این اشارت سرّ این گونه آیت را در یاب كه حق تعالى به پیامبر فرمود: «وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ...»؛ اى پیامبر از پیامبران پیشین بپرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">آرى صاحب نفس مكتفى با این كه در عالم شهادت است وارد در عالم غیب می شود و از پیامبران پیشین می پرسد نیازى به تقدیر مضاف نیست كه مثلًا گفته شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">أى واسئل أُمم من أُرسلنا من قبلك و علمائهم</span><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><br></p> <div><div><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arial Black&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: &quot;Arial Black&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><b>و نیز راز این گونه روایت را فهم كن كه راوى از معصوم مى‏پرسد: آیا انسان كه از این سرا رخت بر بسته است، دوباره مى‏تواند كسان خود را در این نشئت دیدار كند؟ در پاسخ فرمود: آرى. پرسید: تا چه اندازه؟ در روایتى فرمود: على‏ قدر منزلته، و در دیگرى: على‏ قدر عمله، و در سومى: على‏ قدر فضائلهم، از این القاء سبّوحى به حقیقت و واقع رجعت هم رسیده‏اى. تدبّر شد ان شاء الله المتعالى</b></span></div><div><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><br></span></span></div><div><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 16</span><o:p></o:p></p></span></div> </div> text/html 2017-07-17T20:37:27+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح معنی لا حول و لا قوّة إلّاباللّه http://dinblog.mihanblog.com/post/351 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Earliest_example_of_a_banner_bearing_the_lion_and_sun.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ناصرالدین شاه در سفرى كه به خراسان میرفت چون به سبزوار رسید به دیدار حكیم متألّه ملّاهادى سبزوارى در منزل آن بزرگوار تشرّف یافت، در ضمن مذاكرات از آن جناب پرسید مقصود مولوى از این بیت چیست؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ما همه شیران ولى شیر عَلَم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">حمله مان از باد باشد دم به دم‏</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">در جوابش فرمود: «لا حول و لا قوّة إلّاباللّه را ترجمه میكند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>».<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">كلمه 663</span><o:p></o:p></font></p><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">هزار و یك كلمه، ج‏7، ص: 26</span><o:p></o:p></p></div> text/html 2017-07-17T20:13:44+01:00 dinblog.mihanblog.com علی یوسفی مداح اسامی پیامبران در قرآن کریم http://dinblog.mihanblog.com/post/350 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.asemooni.com/the-story-of-prophet-sulaiman1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;در قرآن كریم از بیست و پنج پیغمبر نام برده شده است كه عبارت‏ اند از</span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">محمّد صلّى اللّه علیه و اله و سلّم، آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل،</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">اسحاق، یعقوب، یوسف، ایّوب، شعیب، موسى، هارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، زكریا، یحیى، عیسى، ذو الكفل (صلوات اللّه و سلامه علیهم)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تبصره: الیاس همان ادریس است زیرا آن حضرت را ظهور و غیبت بوده است، أعنى دوبار مبعوث شده است یك بار پیش از غیبت كه ادریس نبىّ بود، قوله (تعالى): وَ اذْكُرْ فِی الْكِتابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِیًّا (سوره مریم، آیه 58)، و زمان غیبتش سیصد و شصت و پنج (365) سال بوده است، و پس از آن به اسم الیاس رسول ظهور فرموده است، قوله (سبحانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>):<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">وَ إِنَّ إِلْیاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ‏ (سوره صافات، آیه 124). و حضرت ادریس جدّ نوح نبیّ بوده است (سلام الله علیهما)</span></font></p>